شوینده ها را باهم ترکیب نکنید تا دچار مسمویت نشوید

آزمایش‌ها با مایع ظرفشویی صورتی نیز با استفاده از درصد 95 مدت زمان انجام شد و به جای غلظت محصول، صدک 95 مقدار مایع ظرفشویی مصرفی انتخاب شد.

دمای تمام محلول‌ها و مایع ظرف‌شویی مورد استفاده در آزمایش‌ها 42 درجه سانتی‌گراد بود.

آزمایش‌ها در دمای اتاق 20 درجه سانتی‌گراد در همان آزمایشگاهی که در آن آزمایش‌های ظرفشویی انجام شد، انجام شد.

پس از تعیین سینتیک، کسر جرمی متوسط مایع ظرفشویی خارجی تبخیر شده محاسبه شد.

از آنجایی که آزمایش‌ها با مخلوط مایع ظرفشویی و آب و همچنین تنها با مایع ظرفشویی انجام شد، دو مقدار به دست آمد.

سپس هر دو مقدار به سطح سینک مورد استفاده برای آزمایش‌های ظرفشویی متصل شدند.

مایع ظرفشویی

این روش برای ارزیابی کسر قابل تنفس مایع ظرفشویی امکان تخمین نسبت مایع ظرفشویی را از ترکیب مایع ظرفشویی و آب می دهد.

از آنجایی که مقدار مایع ظرفشویی اوه پرتقالی و مدت زمان آن از آزمایشات آزمایشگاهی اندازه گیری شد، تعداد افراد می تواند با افرادی که به دست آمده بودند متفاوت باشد.

مستضعفین علاوه بر این، تأثیر ویژگی‌های جمعیت مانند جنسیت جنسی و عادت‌های ظرفشویی با مایع ظرفشویی کوچک نیز در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به عادات شستشوی ظروف، سه الگو مشاهده شد:

(1) اینکه آیا آزمودنی ها اجازه می دهند آب در حین شستشو در سینک بماند، یا اجازه می دهند آب جاری شود یا از یک حوض پلاستیکی استفاده کنند.

(2) روش‌های شستشوی ظروف که به موجب آن آزمودنی‌ها اجازه می‌دهند آب در سینک در حین شستشو و استفاده از یک حوضه پلاستیکی بماند، مشابه بود.

(3) افراد معمولاً سینک یا حوض را پر می کردند و ظروف را زیر آب می بردند سپس سینک را دوباره پر می کردند تا آنها را بشویید.

تعداد کمی از افراد چندین عادت را در یک رویداد ترکیب کردند (یعنی شروع به شستن ظرف کنند تا آب در سینک بماند و سپس آبکشی کنند تا آب جاری شود) در این حالت، عادتی که در آن آنها زمان شستشوی ظروف بیشتری را پشت سر گذاشتند حفظ شد.

 

 • منابع:
  1. Exposure to dish washing liquid
 • تبلیغات:
  1. آلودگی های کشنده هوا را تماشا کنید!
  2. زالویی که خون بدن 100 فرد را خورد!
  3. چهار روش برای کار آفرینی موفق!
  4. کاربرد قابلمه در ساخت اتاق کامیون!